nota_legal salvaescaleras_nota_legal

Avís Legal

ACCÉS A LA WEB, ÚS I CONTINGUTS

IMPULSA Solucions Integrals, S.L., és una societat amb CIF B60390622, i amb domicili social a c/ Rocafort, 53, 08015, Barcelona, Catalunya, Espanya..

IMPULSA Solucions Integrals, S.L., rebutja qualsevol responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest i no adquireix responsabilitat alguna per la infracció que l'usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així com els que abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre unes altres. L'anteriorment exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa IMPULSA Solucions Integrals, S.L., perseguirà, fins i tot acudint a les Autoritats de l'Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

La informació, imatges, videos, textos, documents i qualsevol altre contingut situat en la Web podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant de nostre lloc Web. IMPULSA Solucions Integrals, S.L., es reserva el dret de restringir l'accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d'ús del lloc Web en qualsevol moment i sense previ avís. Els navegants/visitants del lloc Web són responsables de revisar els continguts d'aquest Avís Legal per determinar els termes i condicions d'ús del mateix.

IMPULSA Solucions Integrals, S.L., rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc Web i, per tant, no elaborada per IMPULSA Solucions Integrals, S.L., o no publicada en el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines Web d'IMPULSA Solucions Integrals, S.L. Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtic.